Home / Môn khoa học xã hội / Lịch Sử / Tổng hợp các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Tổng hợp các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Công thức dưới thiệu đến bạn đọc tổng hợp toàn bộ các chiến dịch của dân tộc ta trong cuộc chiến chống quân xâm lược đế quốc Mỹ tại miền nam Việt Nam.

     1.    Chiến dịch An Lão (29/11/1964 – 8/12/1964).
2.   Chiến dịch Bình Giã (2/12/1964 – 3/1/1965).
3.   Chiến dịch Đồng Xoài (10/5/1965-22/7/1965).
4.   Chiến dịch Ba Gia (28/6/1965 – 20/7/1965).
5.   Chiến dịch Plâyme (19/10/1965 – 26/11/1965).
6.   Chiến dịch Bàu Bàng – Dầu Tiếng (12/11/1965 – 27/11/1965).
7.   Chiến dịch Hiệp Đức – Đồng Dương (17/11/1965 – 19/12/1965).
8.   Chiến dịch Bắc Bình Định (28/1/1966 – 21/4/1966).
9.   Chiến dịch Tây Sơn Tịnh 20/2/1966 – 20/4/1966).
10.   Chiến dịch Bắc Phú Yên 16/5/1966 – 24/6/1966).
11.   Chiến dịch Sa Thày 18/10/1966 – 6/12/1966).
12.   Chiến dịch Tây Ninh (3/11/1966 – 25/11/1966).
13.   Chiến dịch Quảng Ngãi (8/1/1967 – 28/3/1967).
14.   Chiến dịch Sa Thày 2 14/2/1967 – 30/4/1967).
15.   Chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Junction City của Mỹ (22/2/1967 – 15/4/1967).
16.   Chiến dịch Lộc Ninh (27/10/1967 – 10/12/1967).
17.   Chiến dịch Đắc Tô (3/11/1967 – 22/11/1967).
18.   Chiến dịch đường 9 – Khe Sanh (20/1/1968 – 15/7/1968).
19.   Chiến dịch Tây Ninh – Bình Long (17/8/1968 – 28/9/1968).
20.   Chiến dịch Đắc Tô 2 (5/5/1969 – 26/6/1969).
21.   Chiến dịch Long Khánh (5/5/1969 – 20/6/1969).
22.   Chiến dịch Búp Răng – Đức Lập (20/10/1969 – 1/12/1969).
23.   Chiến dịch Phước Bình – Bù Đốp (3/11/1969 – 10/12/1969).
24.   Chiến dịch đường 9 – Nam Lào (30/1/1971 – 23/3/1971).
25.   Chiến dịch Trị – Thiên (30/3/1972 – 27/6/1972).
26.   Chiến dịch Bắc Tây Nguyên (30/3/1972 – 5/6/1972).
27.   Chiến dịch Nguyễn Huệ (1/4/1972 – 19/1/1973).
28.   Chiến dịch Bắc Bình Định (9/4/1972 – 3/5/1972).
29.   Chiến dịch đồng bằng sông Cửu Long (10/6/1972 – 10/9/1972).
30.   Chiến dịch Quảng Trị (1/9/1972 – 31/1/1973).
31.   Chiến dịch phòng không Hà Nội – Hải Phòng (18/12/1972 – 30/12/1972).
32.   Chiến dịch Nông Sơn – Thượng Đức (17/7/1974 – 25/8/1974).
33.   Chiến dịch La Sơn – Mỏ Tàu (28/8/1974 – 28/9/1974).
34.   Chiến dịch Hưng Long (5/12/1974 – 14/1/1975).
35.   Chiến dịch đường 14 – Phước Long (13/12/1974 – 6/1/1975).
36.   Chiến dịch Tây Nguyên (4/3/1975 – 24/3/1975).
37.   Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21/3/1975 – 29/3/1975).
38.   Chiến dịch Xuân Lộc (9/4/1975 – 21/4/1975).
39.   Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4/1975 – 30/4/1975).

Loading...

Chiến trường Lào :

1.   Chiến dịch Nậm Thà (2/5/1962 – 12/5/1962).
2.   Chiến dịch 128 (27/1/1964 – 12/2/1964).
3.   Chiến dịch 74A (27/4/1964 – 8/6/1964).
4.   Chiến dịch Nậm Bạc (12/1/1968 – 27/1/1968).
5.   Chiến dịch Mường Xủi (23/6/1969 – 1/7/1969).
6.   Chiến dịch Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng (25/10/1969 – 25/4/1970).
7.   Chiến dịch Cánh đồng Chum – Long Chẹng (18/12/1971 – 6/4/1972).
8.   Chiến dịch Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng (25/5/1972 – 15/11/1972).

Chiến trường Cam-pu-chia :

1.   Chiến dịch đông bắc Cam-pu-chia (4/2/1971 – 31/5/1971).
2.   Chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Chen La 2 (27/10/1971 – 4/12/1971).
3.   Chiến dịch Ăng Kor Chey.

Nguồn : Bộ Quốc phòng – Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tóm tắt các chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975), NXB QĐND, 2003.

 

 

Loading...

Check Also

Bộ đề trắc nghiệm môn lịch sử ôn thi THPT Quốc gia 2017

Để giúp các em 12 có thể ôn tập tốt môn lịch sử, congthuc.edu.vn sưu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *