Home / Công thức Toán học / Toán lớp 4 -Lý thuyết cơ bản và các dạng bài tập

Toán lớp 4 -Lý thuyết cơ bản và các dạng bài tập

*DÃY PHÂN SỐ
CÁC DẠNG TOÁN KHỬ
Bài 1
: Mua 3 lọ mực và 4 cái bút hết 25000 đồng .
Mua 5 lọ mực và 4 cái bút hết 31000 đồng .
Tính giá tiền mỗi loại.
Bài 2: Minh mua 5 quyển vở và 8 quyển sách hết 75500 đồng.
Tâm mua 3 quyển sách và 10 quyển vở hết 73000 đồng Tính giá tiền mỗi loại.
Bài 3: Mua 3 m vải hoa và 7 m vải xanh hết 370 000 đồng
Mua 4 m vải hoa và 5 m vai xanh phải trả 320 000 Đồng. Tính giá tiền 1m vải mỗi loại.
Bài 4: Minh mua 5 quyển vở và 8 quyển sách hết 42000 đồng.
Biết một quyển sách có giá gấp 2 lần 1 quyển vở. Tính giá tiền mỗi loại.

Dưới đây là toàn bộ các dạng bài tập về toán lớp 4 để bạn đọc tham khảo thêm.

Loading...
Loading...

Check Also

Đề thi AMC 8 năm 2018

Bạn đọc tham khảo đề thi AMC 8 tại đây Problem 16 Loading... Professor Chang has …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *