Home / Công thức Toán học / Toán lớp 4 -Lý thuyết cơ bản và các dạng bài tập

Toán lớp 4 -Lý thuyết cơ bản và các dạng bài tập

*DÃY PHÂN SỐ
CÁC DẠNG TOÁN KHỬ
Bài 1
: Mua 3 lọ mực và 4 cái bút hết 25000 đồng .
Mua 5 lọ mực và 4 cái bút hết 31000 đồng .
Tính giá tiền mỗi loại.
Bài 2: Minh mua 5 quyển vở và 8 quyển sách hết 75500 đồng.
Tâm mua 3 quyển sách và 10 quyển vở hết 73000 đồng Tính giá tiền mỗi loại.
Bài 3: Mua 3 m vải hoa và 7 m vải xanh hết 370 000 đồng
Mua 4 m vải hoa và 5 m vai xanh phải trả 320 000 Đồng. Tính giá tiền 1m vải mỗi loại.
Bài 4: Minh mua 5 quyển vở và 8 quyển sách hết 42000 đồng.
Biết một quyển sách có giá gấp 2 lần 1 quyển vở. Tính giá tiền mỗi loại.

Dưới đây là toàn bộ các dạng bài tập về toán lớp 4 để bạn đọc tham khảo thêm.

Loading...
Loading...

Check Also

Các dạng toán tiểu học thường gặp

Công thức sưu tầm cuốn sách về các dạng toán tiểu học thường gặp dành …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *