Tình yêu toán học về nguyên hàm qua những bức ảnh vui

Thư giãn với bộ ảnh vui Toán học: Minh họa khái niệm nguyên hàm, đạo hàm, ma trận nghịch đảo, lân cận, độ đo,… Ảnh cuối cùng mô tả chuyện tình yêu bằng toán học. Bộ ảnh được sưu tầm từ facebook.

 

Ví dụ minh họa khái niệm nguyên hàm (ảnh dưới), đạo hàm (ảnh trên)

Mọi ma trận đều khả nghịch và ma trận nghịch đảo là ..


Đồ thị hàm số và động tác thể dục

Toán học và Tình yêu
 
 
 
 
 
Theo Mathvn.com