Home / Công thức Toán học / Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp Gauss

Tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp Gauss

Một phương pháp phổ biến nữa trong tìm ma trận nghịch đảo là phương pháp Gauss.

Nội dung của phương pháp này là dựa vào các phép biến đối  sơ cấp ma trận cơ bản để biến đổi ma trận (A|I) thành dạng (I| A^-1) và suy ra kết quả luôn.

Loading...

Phương phap này đòi hỏi sinh viên có kỹ năng biến đổi tốt, và biết vận dụng các tính chất cơ bản của pháp biến đổi sơ cấp ma trận.

Screen Shot 2016-02-17 at 11.27.00 AM

Screen Shot 2016-02-17 at 11.27.07 AM

Loading...

Check Also

Các dạng toán tiểu học thường gặp

Công thức sưu tầm cuốn sách về các dạng toán tiểu học thường gặp dành …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *