Home / Công thức Toán học / Tìm ma trận nghịch đảo bằng định lý Cayley -Haminton

Tìm ma trận nghịch đảo bằng định lý Cayley -Haminton

Công thức tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc phương pháp tìm ma trận nghịch đảo dựa vào định lý Cayley-Haminton.

Phương pháp này ít phổ biến hơn, tuy nhiên lại có thể áp dụng trong những ví dụ phức tạp.

Loading...

Phương pháp này dựa trên việc khai triển ma trận dựa vào đa thức đặc trưng. Để tính được đa thức đặc trưng, có khái niệm là tổng các phần tử trên đường chéo chính.

Chi tiết phương pháp, mời bạn đọc tham khảo tại đây.

Screen Shot 2016-02-28 at 1.37.30 PM

Screen Shot 2016-02-28 at 1.37.42 PM

Loading...

Check Also

Tổng hợp công thức toán THCS và THPT

Đây là file tài liệu tổng hợp tất cả các công thức toán học THCS …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *