Home / Tiếng anh

Tiếng anh

Tên tiếng anh của các sở ban ngành

Để thuận lợi cho việc tra cứu, viết lách văn bản bằng tiếng anh. Công thức cung cấp cho bạn đọc một số tên tiếng anh của các sở. Dưới đây là bảng công thức được sưu tầm Stt Tên tiếng việt Tên tiếng anh 1 Công an Department of …

Read More »

Thì tương lai đơn

                           SIMPLE FUTURE ( THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN ) A. Chúng ta dùng will('ll) ( tức là thì Simple Future – tương lai đơn ) khi quyết định ngay vào lúc nói để làm một việc gì đó: – Oh, …

Read More »

Ngữ pháp tiếng anh đầy đủ nhất

Dưới đây là tài liệu tổng ôn về ngữ pháp tiếng anh dành cho các em học sinh, sinh viên muốn ôn tập tốt môn ngày. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và ñộng từ Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và ñộng từ phải phù hợp với nhau …

Read More »