Fri, 06 / 2017 1:58 am | helios

 Trong bài này, congthuc.edu.vn sẽ giới thiệu cấu trúc thì hiện tại đơn và cách dùng. 1. Chúng ta dùng thì Hiện tại đơn (Simple present) để diễn tả các sự việc một cách tổng quát. Chúng ta không nhất thiết chỉ nghĩ đến hiện tại. Chúng ta dùng thì này để nói đến một […]

 Trong bài này, congthuc.edu.vn sẽ giới thiệu cấu trúc thì hiện tại đơn và cách dùng.

1. Chúng ta dùng thì Hiện tại đơn (Simple present) để diễn tả các sự việc một cách tổng quát. Chúng ta không nhất thiết chỉ nghĩ đến hiện tại. Chúng ta dùng thì này để nói đến một sự việc nào đó xảy ra liên tục hay lặp đi lặp lại nhiều lần, hay một việc nào đó thường là đúng. Sự việc đó có xảy ra ngay luc nói hay không là điều không quan trọng.

Loading...

Example: The Earth goes round the Sun

2. Chúng ta dùng Do/does để thành lập câu nghi vấn (questions) và câu Phủ định (negative)

Example: “Would you like a cigarette?” “No, thanks. I don’t smoke.”

3. Chúng ta dùng thì Simple Present khi nói về mức độ thường xuyên của những sự việc mà chúng ta thực hiện.

Example: I get up at 8 o’clock every morning

4. Khi muốn đề nghị một điều gì, bạn có thể nói: Why don’t you……..? – (Tại sao bạn không……….?)

Example 4: 

“I’m tired”. “Why don’t you go to bed early?”

 

 

Bài viết cùng chuyên mục