Tue, 01 / 2019 11:14 pm | helios

Congthuc.edu.vn giới thiệu đến bạn đọc một bài viết bằng tiếng anh giới thiệu về landing page và cách tạo một landing page trong quảng cáo tìm kiếm khách hàng mục tiêu. Như các bạn biết trong kĩ nguyên số, quảng cáo số hay marketing số đang ngày càng chiếm lĩnh vai trò chủ đạo […]

Congthuc.edu.vn giới thiệu đến bạn đọc một bài viết bằng tiếng anh giới thiệu về landing page và cách tạo một landing page trong quảng cáo tìm kiếm khách hàng mục tiêu.

Như các bạn biết trong kĩ nguyên số, quảng cáo số hay marketing số đang ngày càng chiếm lĩnh vai trò chủ đạo trong các hoạt động marketing của doanh nghiệp. Landing page là một trong những hình thức quảng cáo khá phổ biến bây giờ khi chú trọng đến những sản phẩm hay một dịch vụ cụ thể.

Loading...

Bạn đọc tham khảo tổng quan về landing page và tạo một landing page như thế nào?

Bài viết cùng chuyên mục