Home / Tiếng anh / Tạo một landing page quảng cáo như thế nào cho hiệu quả?

Tạo một landing page quảng cáo như thế nào cho hiệu quả?

Congthuc.edu.vn giới thiệu đến bạn đọc một bài viết bằng tiếng anh giới thiệu về landing page và cách tạo một landing page trong quảng cáo tìm kiếm khách hàng mục tiêu.

Như các bạn biết trong kĩ nguyên số, quảng cáo số hay marketing số đang ngày càng chiếm lĩnh vai trò chủ đạo trong các hoạt động marketing của doanh nghiệp. Landing page là một trong những hình thức quảng cáo khá phổ biến bây giờ khi chú trọng đến những sản phẩm hay một dịch vụ cụ thể.

Loading...

Bạn đọc tham khảo tổng quan về landing page và tạo một landing page như thế nào?

Loading...

Check Also

Thì hiện tại tiếp diễn và cách dùng

Bài 1: PRESENT CONTINUOUS ( HIỆN TẠI TIẾP DIỄN )   A. Chúng ta xem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *