HOTLINE: 096.858.2838

Tam thức bậc hai

congthuc.edu.vn giới thiệu về TAM THỨC BẬC HAI với các nội dung sau :

1. Định nghĩa, định lý về dấu tam thức bậc hai

2. Định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai

3. Các dạng bài tập với công thức cụ thể

Chuyên đề: TAM THỨC BẬC HAI

I. Lí thuyết

      Định nghĩa : Tam thức bậc hai đối với x là biểu thức có dạng : f(x) = ax2 + bx + c, trong đó a, b, c là các hệ số, a ≠ 0.

      Kí hiệu: x1, x2 là nghiệm của f(x) = 0 ( Khi phương trình này có hai nghiệm phân biệt )

1

II.     Dạng bài tập

 

234

III.     Luyện tập

 

1.     So sánh 1  với nghiệm của phương trình 2x2 – 18x + 17 = 0 [TD10BD70]

2.     So sánh – 2 với nghiệm của phương trình f(x) = (m2 + 1)x2 – 5(m2 + 1)x – m2 + m – 1 = 0 [TD11BD70]

3.     Tìm m để các phương trình sau có hai nghiệm

a.     mx2 + (m – 1)x + 3 – 4m = 0 và thoả mãn x1 < 2 < x2 [VD1TTM19]

b.     (m + 1)x2 – (m – 3)x + m + 1 = 0 và thoả mãn -1 < x1 ≤ x2

c.     (m + 1)x2 + mx + 3 = 0 và thoả mãn x1 < – 2 < 1 < x2 [VD-TTM27]

d.     x2 – 2mx + m = 0 và thoả mãn x1, x2 thuộc (-1;3)

5

Loading...

No comments yet.

Leave a Reply

© 2014 Công thức học tập. All Rights Reserved. Design by Hi Responsive

Công ty cổ phần công nghệ Helios Việt Nam


Số 130B Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội


Văn phòng: Tòa nhà 3B, 45 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội


Tel: 0462 908 885 - Fax: 0435 501 492


Email: info@helios.vn- Website: www.helios.vn