Home / Công thức Toán học / Tam thức bậc hai

Tam thức bậc hai

congthuc.edu.vn giới thiệu về TAM THỨC BẬC HAI với các nội dung sau :

1. Định nghĩa, định lý về dấu tam thức bậc hai

Loading...

2. Định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai

3. Các dạng bài tập với công thức cụ thể

Chuyên đề: TAM THỨC BẬC HAI

I. Lí thuyết

      Định nghĩa : Tam thức bậc hai đối với x là biểu thức có dạng : f(x) = ax2 + bx + c, trong đó a, b, c là các hệ số, a ≠ 0.

      Kí hiệu: x1, x2 là nghiệm của f(x) = 0 ( Khi phương trình này có hai nghiệm phân biệt )

1

II.     Dạng bài tập

 

234

III.     Luyện tập

 

1.     So sánh 1  với nghiệm của phương trình 2x2 – 18x + 17 = 0 [TD10BD70]

2.     So sánh – 2 với nghiệm của phương trình f(x) = (m2 + 1)x2 – 5(m2 + 1)x – m2 + m – 1 = 0 [TD11BD70]

3.     Tìm m để các phương trình sau có hai nghiệm

a.     mx2 + (m – 1)x + 3 – 4m = 0 và thoả mãn x1 < 2 < x2 [VD1TTM19]

b.     (m + 1)x2 – (m – 3)x + m + 1 = 0 và thoả mãn -1 < x1 ≤ x2

c.     (m + 1)x2 + mx + 3 = 0 và thoả mãn x1 < – 2 < 1 < x2 [VD-TTM27]

d.     x2 – 2mx + m = 0 và thoả mãn x1, x2 thuộc (-1;3)

5

Loading...

Check Also

Một số thủ thuật giải nhanh toán THPT QG

Dưới đây là file tài liệu sưu tầm 1 số thủ thuật giải nhanh toán …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *