HOTLINE: 096.858.2838

Sóng âm và sóng cơ học

Tổng hợp các công thức liên quan đến sóng âm, sóng cơ học và sóng dừng.

Các nội dung bao gồm:

Các đặc trưng về sóng, độ lệch pha, phương trình sóngsóng, giao thoa sóng, tổng hợp các dao động sóng, dao động cùng pha, dao động ngược pha, công thức tính bước sóng,..

 

Định nghĩa: Sóng dừng là sóng có các nút và các bng cố định trong không gian
2. Điều kiện có sóng dừng:
a. Hai đầu môi trường (dây hay cột không khí) là cố định:
Điều kiện về chiều dài: Để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài ca sợi dây phi

bằng một số nguyên lần nửa bước sóng:

Screen Shot 2016-01-22 at 2.54.34 PM 

Screen Shot 2016-01-22 at 2.54.48 PM

Screen Shot 2016-01-22 at 2.55.04 PM

Screen Shot 2016-01-22 at 2.55.12 PM

Screen Shot 2016-01-22 at 2.55.28 PM

Loading...

No comments yet.

Leave a Reply

© 2014 Công thức học tập. All Rights Reserved. Design by Hi Responsive

Công ty cổ phần công nghệ Helios Việt Nam


Số 130B Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội


Văn phòng: Tòa nhà 3B, 45 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội


Tel: 0462 908 885 - Fax: 0435 501 492


Email: info@helios.vn- Website: www.helios.vn