Home / Công thức Toán học / Nhị thức bậc nhất-Dấu của nhị thức bậc nhất

Nhị thức bậc nhất-Dấu của nhị thức bậc nhất

congthuc.edu.vn giới thiệu định nghĩa nhị thức bậc nhất, Dấu của nhị thức bậc nhất

 Áp dụng để xét dấu tích thương của nhị thức bậc nhất

Loading...

 Áp dụng giải bất phương trình : Bất phương trình tích, Bất PT chứa ẩn ở mẫu, Bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

Nhị thức bậc nhất

 

Nhị thức bậc nhất đối với x là biểu thức dạng  f(x) = ax + b, trong đó a và b là hai số cho trước, với a ≠ 0 và a được gọi là hệ số của x hay hệ số của nhị thức.

 


Ta đã biết, phương trình ax + b = 0 (a ≠ 0) có một nghiệm duy nhất 
0  . Nghiệm đó cũng được gọi là nghiệm của nhị thức bậc nhất f(x) = ax + b. Nó có vai trò rất quan trọng trong việc xét dấu của nhị thức bậc nhất f(x).

Dấu của nhị thức bậc nhất

ĐỊNH LÍ

 

Nhị thức bậc nhất f(x) = ax + b cùng dấu với hệ số a khi x lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số a khi x nhỏ hơn nghiệm của nó.

 

1

4

Xét dấu tích, thương các nhị thức bậc nhất

Giả sử f(x) là một tích của những nhị thức bậc nhất. Áp dụng định lí về dấu của nhị thức bậc nhất có thể xét dấu từng nhân tử. Từ đó lập bảng xét dấu chung cho tất cả các nhị thức bậc nhất có mặt trong f(x) ta suy ra được dấu của f(x). Trường hợp f(x) là một thương của những nhị thức bậc nhất cũng được xét tương tự.

 

5

Áp dụng

Giải bất phương trình f(x) > 0 thực chất là xét xem biểu thức f(x) nhận giá trị dương với những giá trị nào của x (do đó cũng biết f(x) nhận giá trị âm với những giá trị nào của x),

làm như vậy ta nói đã xét dấu biểu thức f(x).

 

7

8

910111213

 

 

 

Loading...

Check Also

Một số thủ thuật giải nhanh toán THPT QG

Dưới đây là file tài liệu sưu tầm 1 số thủ thuật giải nhanh toán …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *