Một số công thức Hóa học nên nhớ

Đơn vị cacbon:

- Số avôgađrô:

- Công thức tính khối lượng mol, số mol, khối lượng, thể tích:


+ĐKTC:

Tỉ khối hơi (d) của chất A đối với chất B(đo cùng điều kiện V,T,P)

- Khối lượng riêng D:


1/ Đối với chất khí ( hỗn hợp 2 khí)
- KhốI lượng mol trung bình của 1 lít hõn hợp khí ở đktc:

- Khối lượng trung bình của 1 mol hỗn hợp khí ở đktc :

Hoặc:
(n là tổng số mol khí trong hh)

Hoặc:
(x là % của khí thứ nhất)

Hoặc:

2. Đối với chất lỏng:
MTB của hh luôn nằm trong khoảng khối lượng mol phân tử của các chất thành phần trong hỗn hợp :

- Hỗn hợp 2 chất A, B có và có thành phần % theo số mol là a% và b%, khoảng xác định số mol của hh là:

3. Khối lượng mol trung bình của một hỗn hợp
KL mol trung bình của một hh là khối lượng của 1 mol hh đó:

(*)
Trong đó:
+ m_{hh} là số gam của hh
+ n_{hh} là tổng số mol của hh
+ M_1,M_2,..M_i là khối lượng mol của các chất trong hỗn hợp.
+ n_1, n_2, ...n_i là số mol tương ứng của các chất

Tính chất:

Đối với chất khí vì tỉ lệ với số mol nên (*) được viết lại thành:

(**)

Từ (*)(**) ta suy ra: (***)

Trong đó, x_1,x_2,...x_i là thành phần % số mol hoặc thể tích (nếu hh khí) tương ứng của các chất và được lấy theo số thập phân, nghĩa là 100% tương ứng với x=1, 50% tương ứng với x=0,5

Chú ý: Nếu hh chỉ gồm có hai chất có khối lượng mol tương ứng M1 và M2 thì các công thức (*)(**) và (***) được viết dưới dạng


Trong đó n_1,V_1,x là số mol, thể tích , thành phần % về sốm ol hoặc thể tích (hh khí) của chất thứ nhất M1. ta thường chọn M1>M2

Nhận xét: Nếu số mol ( hoặc thể tích ) hai chất bằng nhau thì :

================================================== ===================

Công thức tính chương độ tan, nồng độ dung dịch:

- Công thức tính độ tan:

- Công thức tính nồng độ phần trăm:

* Mối liên hệ giữa độ tan của một chất và nồng độ phần trăm dung dịch bão hòa của chất đó ở một nhiệt độ xác định:

Công thức tính nồng độ mol/l :

Trong đó:
+ m_{ct}: là khối lượng chất tan (đv: gam)

+m_{dm}: là khối lượng dung môi (đv: gam)

+m_{dm}: là khố lượng dung dịch (đv: gam)

+V là thể tích dung dịch ( đơn vị : lít hoặc ml)

+D là khối lượng riêng của dung dịch (đv: g/ml)

+M là khối lượng mol của chất (đv: gam)

+ S là độ tan của một chất ở nhiệt độ xác định (đv:g)

+ Cpt nồng độ phần trăm của 1 chất trong dung dịch (đv: %)

+ C_M là nồng độ mol/l của 1 chất trong dung dịch (đv:
mol/l hay M)Nguồn: sưu tầm

 

Xem thêm: máy chiếu sony chính hãng, máy chiếu giá tốt nhất, may chieu panasonic cao cấp bảo hành 3 năm.