Home / Môn khoa học tự nhiên / Hoá Học / Một số công thức hoá học giải nhanh hoá trắc nghiệm

Một số công thức hoá học giải nhanh hoá trắc nghiệm

Bài viết giới thiệu một số công thức, kinh nghiệm được đúc kết trong giải trắc nghiệm các bài hoá hữu cơ và vô cơ ôn thi THPT Quốc gia.

Các công thức về phản ứng của axit, bazo, tính khối lượng, nồng độ mol/lit…Các công thức tính số đồng phân trong hoá hữu cơ.

Loading...

Dưới đây là ví dụ và bảng công thức chi tiết.

Tính số đồng phân của các hợp chất hữu cơ:

– Ancol no, đơn chức (CnH2n+1OH):                                   2n-2                                  (1<n<6)                             (1)

– Anđehit đơn chức, no (CnH2nO) :                                    2n-3                                  (2<n<7)                             (2)

– Axit no đơn chức, mạch hở CnH2nO2                                               2n – 3                                 (2<n<7)                             (3)

– Este no, đơn chức (CnH2nO2):                                         2n-2                                  (1<n<5)                             (4)

– Amin đơn chức, no (CnH2n+3N):                                      2n-1                                  (1<n<5)                             (5)

– Ete đơn chức, no (CnH2n+2O):                                         ½ (n-1)(n-2)                     (2<n<5)                             (6)

– Xeton đơn chức, no (CnH2nO):                                        (n-2)(n-3)                         (3<n<7)                             (7)

– Tính số Trieste tạo bởi glixerol và n axit béo                             ½ n2(n+1)                                                                (8)

-Tính số n peptit tối đa tạo bởi x amino axit khác nhau       xn                                                                                                                 (9)

-Tính số ete tạo bởi  n ancol đơn chức:                             ½ n(n+1)                                                                (10)

Loading...

Check Also

Công thức Vật lý 11 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Congthuc.edu.vn sưu tầm cho bạn đọc bộ tài liệu công thức vật lý 11 ôn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *