Home / Giải đáp bài tập / Môn Toán / Một bài toán trong đề cương học kì I THCS Nguyễn Trường Tộ

Một bài toán trong đề cương học kì I THCS Nguyễn Trường Tộ

Đề bài: cho tứ giác ABCD. có góc ABD bằng góc ACD. Hai đường chéo vuông góc với nhau tại I, từ I lần lượt kẻ các đường cao và trung tuyến tới các cạnh. Chứng minh 8 điểm đó cách đều điểm cố định

image003

Loading...
Loading...

Check Also

Giải bài toán có chữ bằng phương pháp sơ đồ dành cho học sinh lớp 3

Bạn đọc thử sức với bài toán song ngữ giải bằng phương pháp sơ đồ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *