Home / Môn khoa học xã hội / Văn học (page 2)

Văn học

Tìm hiểu nhà thơ Xuân Diệu

xuan-dieu

Tìm hiểu nhà thơ Xuân Diệu 1.     Những yếu tố trong cuộc đời ảnh hưởng đến sự nghiệp văn học Yếu tố Ảnh hưởng 1.1 Thời đại (sinh ra trong thời Pháp thuộc) – Mang thân phận nhân dân nô lệ ðthơ mang tính chất buồn – Chịu ảnh hưởng …

Read More »