Home / Môn khoa học xã hội (page 5)

Môn khoa học xã hội

Phân tích bài thơ Vội Vàng

voi-vang

Phân tích bài thơ Vội Vàng 1.     Hoàn cảnh ra đời –         Rút từ tập “Thơ Thơ” (1938) –         “Đây là lòng tôi đương thời sôi nổi, đây là hồn tôi, và đây là sự sống của tôi nữa. Tôi gửi hồn tôi cho những người trẻ tuổi, và nhất …

Read More »

Tìm hiểu nhà thơ Xuân Diệu

Tìm hiểu nhà thơ Xuân Diệu 1.     Những yếu tố trong cuộc đời ảnh hưởng đến sự nghiệp văn học Yếu tố Ảnh hưởng 1.1 Thời đại (sinh ra trong thời Pháp thuộc) – Mang thân phận nhân dân nô lệ ðthơ mang tính chất buồn – Chịu ảnh hưởng …

Read More »