Home / Môn khoa học xã hội (page 3)

Môn khoa học xã hội

Thì tương lai hoàn thành – The Future Perfect Tense

1.     Cấu trúc (Form) –         Thể khẳng định     I, We, You, They   +   will   + have   + Past participle (PII)   He, She, It                                 Ex: Tom will already have studied Chapter One before he studies                       Chapter Two. –         Thể phủ định …

Read More »

thiết kế bài giảng đàn ghi ta của LOR-CA

ĐÀN GHI TA CỦA LOR-CA                                                                   ThanhThảo .A. Mức độ cần đạt:     1.Kiến thức:           – Hình tượng đẹp đẽ, cao cả của nhà thơ – chiến sĩ Lor-ca.           – Hình thức biểu đạt mang phong cách hiện đại của Thanh Thảo.    2.Kĩ năng:            – Nâng …

Read More »