Home / Môn khoa học xã hội

Môn khoa học xã hội

Những quan sát về quang cảnh và cung cách sinh hoạt nói lên cách nhìn, thái độ của Lê Hữu Trác đối với cuộc sống nơi phủ chúa như thế nào?

Phân tích quang cảnh và cung cách sinh hoạt trong phủ chúa a. Quang cảnh trong phủ chúa: – Âm thầm quan sát, người thầy thuốc phát hiện ra rằng: vào phủ chúa phải qua rất nhiều lần cửa, với “những dãy hành lang quanh co nối nhau liên tiếp”. …

Read More »

Phân tích những nét giống và khác nhau trong phát hiện về số phận người dân lao động, khát vọng và vẻ đẹp tâm hồn họ qua tác phẩm: Vợ nhặt của Kim Lân và Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Đặt vấn đề: Trong giai đoạn 1954-1965, cả đất nước ta sôi nổi trong công cuộc xây dựng CNXH. Theo sát nhiệm vụ cách mạng của đất nước, văn học thời kì này vẫn xác định mục đích phục vụ đường lối chính trị và tìm đến với một phương …

Read More »