Home / Môn khoa học tự nhiên / Vật Lý (page 2)

Vật Lý

Cung cấp các công thức vật lý quang, cơ, nhiệt, điện các lớp thcs và thpt

Sóng âm và sóng cơ học

Tổng hợp các công thức liên quan đến sóng âm, sóng cơ học và sóng dừng. Các nội dung bao gồm: Các đặc trưng về sóng, độ lệch pha, phương trình sóngsóng, giao thoa sóng, tổng hợp các dao động sóng, dao động cùng pha, dao động ngược pha, công …

Read More »

Công thức lượng tử ánh sáng

Một số công thức trong phần lượng tử ánh sáng như công thức Anhxtanh, hiệu suất lượng tử…. được giới thiệu tại đây Công thức tính động năng ban đầu cực đại, công suất của nguồn sáng, công thức tính hiệu suất lượng tử, năng lượng của nguyên tử Hidro. …

Read More »