Home / Môn khoa học tự nhiên / Vật Lý (page 2)

Vật Lý

Cung cấp các công thức vật lý quang, cơ, nhiệt, điện các lớp thcs và thpt

Sóng âm và sóng cơ học

Tổng hợp các công thức liên quan đến sóng âm, sóng cơ học và sóng dừng. Các nội dung bao gồm: Các đặc trưng về sóng, độ lệch pha, phương trình sóngsóng, giao thoa sóng, tổng hợp các dao động sóng, dao động cùng pha, dao động ngược pha, công …

Read More »