Sinh Học

Cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản Sinh học phổ thông, các dạng bài tập thường gặp, giúp các em học sinh ôn luyện và học tốt môn Sinh học

Tích hợp xác suất vào giải bài tập tương tác gen

a)  Định nghĩa xác suất:          Xác suất (P) để một sự kiện xảy ra là số lần xuất hiện sự kiện đó (a) trên tổng số lần thử (n):                                              P = a/n b) Cách tính xác suất : –  Qui tắc cộng xác suất Khi hai sự kiện không …

Read More »