Home / Môn khoa học tự nhiên (page 5)

Môn khoa học tự nhiên

cung cấp hệ thống công thức các môn lý, hóa, sinh học và một số môn khoa học tự nhiên khác

Giải bài toán tính PH của dung dịch

B- NỘI DUNG ĐỀ TÀI I- CƠ SỞ LÝ THUYẾT Loading... I.1.Khái niệm axit – bazơ theo thuyết A-RÊ-NI-UT      – Axit: Là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+. Ví dụ:                    HCl  H+  +  Cl–    .                                             CH3COOH D  H+  +  CH3COO–      – Bazơ: Là …

Read More »