Home / Môn khoa học tự nhiên (page 4)

Môn khoa học tự nhiên

cung cấp hệ thống công thức các môn lý, hóa, sinh học và một số môn khoa học tự nhiên khác

Sóng âm và sóng cơ học

Tổng hợp các công thức liên quan đến sóng âm, sóng cơ học và sóng dừng. Các nội dung bao gồm: Các đặc trưng về sóng, độ lệch pha, phương trình sóngsóng, giao thoa sóng, tổng hợp các dao động sóng, dao động cùng pha, dao động ngược pha, công …

Read More »

Tích hợp xác suất vào giải bài tập tương tác gen

a)  Định nghĩa xác suất:          Xác suất (P) để một sự kiện xảy ra là số lần xuất hiện sự kiện đó (a) trên tổng số lần thử (n):                                              P = a/n b) Cách tính xác suất : –  Qui tắc cộng xác suất Khi hai sự kiện không …

Read More »