Home / Môn khoa học tự nhiên (page 3)

Môn khoa học tự nhiên

cung cấp hệ thống công thức các môn lý, hóa, sinh học và một số môn khoa học tự nhiên khác

Tích hợp xác suất vào giải bài tập tương tác gen

biology1

a)  Định nghĩa xác suất:          Xác suất (P) để một sự kiện xảy ra là số lần xuất hiện sự kiện đó (a) trên tổng số lần thử (n):                                              P = a/n b) Cách tính xác suất : –  Qui tắc cộng xác suất Khi hai sự kiện không …

Read More »

Giải bài toán tính PH của dung dịch

images

B- NỘI DUNG ĐỀ TÀI I- CƠ SỞ LÝ THUYẾT I.1.Khái niệm axit – bazơ theo thuyết A-RÊ-NI-UT      – Axit: Là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+. Ví dụ:                    HCl  H+  +  Cl–    .                                             CH3COOH D  H+  +  CH3COO–      – Bazơ: Là chất …

Read More »