Home / Môn khoa học tự nhiên / Hoá Học (page 2)

Hoá Học

cung cấp các công thức hóa học, cân bằng phản ứng, các dạng bài tập cơ bản về hóa học

Giải bài toán tính PH của dung dịch

images

B- NỘI DUNG ĐỀ TÀI I- CƠ SỞ LÝ THUYẾT I.1.Khái niệm axit – bazơ theo thuyết A-RÊ-NI-UT      – Axit: Là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+. Ví dụ:                    HCl  H+  +  Cl–    .                                             CH3COOH D  H+  +  CH3COO–      – Bazơ: Là chất …

Read More »

Công thức giải nhanh hóa 12

10690106_1527497324182687_6671602368796690746_n

1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết  lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2  hoặc Ba(OH)2: nkết tủa=nOH-– nCO2                                                                                                (Đk:nktủa<n>CO2)   2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:</n>   nCO3- = nOH-– nCO2   So sánh với …

Read More »

Công thức tính số MOL

hóa891

Công thức về tính số mol, cách tính số môn ở điều kiện tiêu chuẩn, hay tính nồng độ mol/ lít được biên soạn khá đầy đủ tại đây. Bảng công thức này phù hợp với các em học sinh lớp 8 vừa bắt đầu làm quen với hoá học, …

Read More »

58 công thức tính nhanh hóa học P2

10690106_1527497324182687_6671602368796690746_n

Để làm bài tập hoá học được nhanh chóng, đặc biệt là cách làm chắc nghiệm, việc nắm vững lỹ thuyết, các công thức là đương nhiên. Tuy nhiên việc đó là chưa đủ. Để có thể làm tốc độ các bài tập trắc nghiệm những công thức, kỹ năng, …

Read More »