HOTLINE: 096.858.2838

Mệnh đề sau Wish, If only

menh de sau wish va if only

1.     Ao ước ở tương lai (future wish)

S + wish

+ S

+ would/ could

+ V-inf

If only

Ex:    I wish I would be an astronaut someday.

          If only I would take the trip with you next month

2.     Ao ước ở hiện tại (present wish)

S + wish

+ S

+ V (ed)

If only

Chú ý: V(ed) với động từ to be thì chuyển hết về were, không dùng was.

Ex:    I wish I were rich (I am poor right now)

          If only Ben were here (Ben isn’t here)

3.     Ao ước ở quá khứ (past wish)

S + wish

+ S

+ past perfect/ could have PII

If only

 

Ex:    I wish I hadn’t failed my exam last year (I failed my exam)

Loading...
Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply

© 2014 Công thức học tập. All Rights Reserved. Design by Hi Responsive

Công ty cổ phần công nghệ Helios Việt Nam


Số 130B Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội


Văn phòng: Tòa nhà 3B, 45 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội


Tel: 0462 908 885 - Fax: 0435 501 492


Email: info@helios.vn- Website: www.helios.vn