Home / Môn khoa học xã hội / Mệnh đề sau Wish, If only

Mệnh đề sau Wish, If only

menh de sau wish va if only


1.     Ao ước ở tương lai (future wish)

 

 


S + wish

 


+ S

 


+ would/ could

 


+ V-inf

 


If only


Ex:    I wish I would be an astronaut someday.


          If only I would take the trip with you next month


2.     Ao ước ở hiện tại (present wish)

 

 


S + wish

 


+ S

 


+ V (ed)

 


If only


Chú ý: V(ed) với động từ to be thì chuyển hết về were, không dùng was.


Ex:    I wish I were rich (I am poor right now)


          If only Ben were here (Ben isn’t here)


3.     Ao ước ở quá khứ (past wish)

 

 


S + wish

 


+ S

 


+ past perfect/ could have PII

 


If only

 


Ex:    I wish I hadn’t failed my exam last year (I failed my exam)

Loading...

Check Also

Thì hiện tại đơn và các ngữ cảnh thường gặp

 Trong bài này, congthuc.edu.vn sẽ giới thiệu cấu trúc thì hiện tại đơn và cách …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *