Home / Môn khoa học xã hội / Mệnh đề sau Wish, If only

Mệnh đề sau Wish, If only

menh de sau wish va if only

1.     Ao ước ở tương lai (future wish)

S + wish

+ S

+ would/ could

+ V-inf

If only

Ex:    I wish I would be an astronaut someday.

          If only I would take the trip with you next month

2.     Ao ước ở hiện tại (present wish)

S + wish

+ S

+ V (ed)

If only

Chú ý: V(ed) với động từ to be thì chuyển hết về were, không dùng was.

Ex:    I wish I were rich (I am poor right now)

          If only Ben were here (Ben isn’t here)

3.     Ao ước ở quá khứ (past wish)

S + wish

+ S

+ past perfect/ could have PII

If only

 

Ex:    I wish I hadn’t failed my exam last year (I failed my exam)

Loading...

Check Also

thi-thpt-quoc-gia

Bức tranh câu cá mùa thu qua bài Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến

Mùa thu luôn tạo nên cho chúng ta cảm giác về những nỗi buồn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *