Home / Đề thi / Liên hệ giữa phép chia và khai phương

Liên hệ giữa phép chia và khai phương

  1. Một mái nhà được thiết kế có hình bán cầu, đường kính 10m như hình bên. Người ta muốn gắn một chùm đèn trên trần (vị trí A) sao cho khoảng cách từ chân đèn trên mặt sàn mái (vị trí H) đến mép mái nhà (vị trí C) là. Vậy  độ cao h tính từ vị trí gắn đèn đến mặt sàn mái là bao nhiêu?
  2. Người ta đo được độ dài sườn bên trái của một quả đồi là , sườn bên phải là . Hai bên sườn tạo với nhau một góc . Tính độ cao của quả đồi đó so với mực nước biển?
Loading...

Check Also

Bài giảng hàm số đơn điệu ôn thi THPT Quốc gia 2018

Bài giảng này được thiết kế theo cấu trúc của một bài giảng dành cho …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *