HOTLINE: 096.858.2838

Khái niệm véctơ

congthuc.edu.vn giới thiệu định nghĩa, các tính chất cơ bản của vecto : Hai vecto cùng phương, cùng hướng; hai vecto bằng nhau và vecto không ….

Lí thuyết

Khái niệm vectơ

Cho đoạn thẳng AB. Nếu ta chọn điểm A làm điểm đầu, điểm B làm điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B. Khi đó ta nói đoạn thẳng AB là một đoạn thẳng có hướng.

1

Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B được kí hiệu là 2 và đọc là "vectơ AB". Để vẽ vectơ 2 ta vẽ đoạn thẳng AB và đánh dấu mũi tên tên ở mút B (hình 1-2a).

Vectơ còn được kí hiệu là 3 khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của nó (hình 1-2b).

 

Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng

 

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó.

4

              Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

5

NHẬN XÉT:

Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ 2 và 6 cùng phương.

CHỨNG MINH

§  Thuận: nếu ba điểm A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ 2 và 6 có giá trùng nhau nên chúng cùng phương.

§  Đảo: nếu hai vectơ 2 và 6 cùng phương thì hai đường thẳng AB và AC song song với nhau hoặc trùng nhau. Vì chúng có chung điểm Anên chúng phải trùng nhau. Vậy ba điểm A, B, C thẳng hàng.

 

7

8

Vectơ-không

Ta biết rằng mỗi vectơ có một điểm đầu và một điểm cuối và hoàn toàn được xác định khi biết điểm đầu và điểm cuối của nó.

Bây giờ với mọi điểm A bất kì ta quy ước có một vectơ đặc biệt mà điểm đầu và điểm cuối đều là A. Vectơ này được kí hiệu là 9 và gọi làvectơ-không.

Vectơ 9 nằm trên đường thẳng đi qua A, vì vậy ta quy ước vectơ-không cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ. Ta cũng quy ước rằng 10. Do đó có thể coi mọi vectơ-không đều bằng nhau. Ta kí hiệu vectơ-không là 11.


NHẬN XÉT:

12với mọi điểm AB,…

Loading...

No comments yet.

Leave a Reply

© 2014 Công thức học tập. All Rights Reserved. Design by Hi Responsive

Công ty cổ phần công nghệ Helios Việt Nam


Số 130B Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội


Văn phòng: Tòa nhà 3B, 45 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội


Tel: 0462 908 885 - Fax: 0435 501 492


Email: info@helios.vn- Website: www.helios.vn