Home / Công thức Toán học / Hàm nhiều biến số

Hàm nhiều biến số

BẠn đọc tham khảo tài liệu, bài giảng hàm số nhiều biến số.

File pdf này trình bày các vấn đề của hàm nhiều biến như miền xác định, giới hạn, liên tục, đạo hàm, đạo hàm riêng theo từng biến.

Loading...

Các bài toán về cực trị không điều kiện, cực trị có điều kiện, giá trị lớn nhất và nhỏ nahats của hàm nhiều biến trên một miền.

Loading...

Check Also

Ôn thi THPT quốc gia: Tổng hợp công thức mũ – Logarit

Tổng hợp công thức mũ – logarit giúp học sinh học tập hiệu quả. Loading... …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *