Home / Môn khoa học tự nhiên / Giải nhanh một số bài toán trắc nghiệm Vật lý 12 bằng máy tính Casio fx–570ES & 570ES Plus

Giải nhanh một số bài toán trắc nghiệm Vật lý 12 bằng máy tính Casio fx–570ES & 570ES Plus

Công nghệ đã giúp chúng ta giải quyết nhanh các bài toán chỉ bằng các thao tác sử dụng thanh thạo máy tính Casio.

Với môn vật lý, việc sử dụng máy tính casio trong giải các bài toán cụ thể là điều khá mới mẻ.

Loading...

Trong tài liệu này, máy tính casio đã được sử dụng trong khá nhiều bài toán vật lý hay.

Cách sử dụng dựa trên nguyen tác hoạt động của máy tính Casio thông thường.

Loading...

Check Also

Bài tập trắc nghiệm sinh học lớp 11

Câu 57: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là: a/ Lá nhỏ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *