Home / Giải đáp bài tập / Môn Toán (page 2)

Môn Toán

Giải đáp những thắc mắc và đưa ra nhưng phương pháp cách làm hay về môn Toán học từ tiểu học đến THPT

Tam thức bậc hai

tam-thưc-bac-hai

congthuc.edu.vn giới thiệu về TAM THỨC BẬC HAI với các nội dung sau : 1. Định nghĩa, định lý về dấu tam thức bậc hai 2. Định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai 3. Các dạng bài tập với công thức cụ thể Chuyên đề: TAM THỨC …

Read More »

khái niệm bất đẳng thức, bất đẳng thức hệ quả và bất đẳng thức tương đương

bat-dang-thuc

Trong chương 3 của đại số 10, học sinh sẽ được học các khái niệm và tính chất cơ bản của bất đẳng thức và bất phương trình. Dưới đây congthuc.edu.vnsẽ tóm tắt lại các tính chất cơ bản này: Bất đẳng thức Trong toán học, một bất đẳng thức là một phát …

Read More »

Bất đẳng thức Bunhiacopxki

bat-dang-thuc

congthuc.edu.vn giới thiệu bất đẳng thức Bunhiacopxki : 1. Bất đẳng thức Bunhacopxki dạng thông thường 2. Bất đẳng thức Bunhiacopxki cho hai bộ số   Bất đẳng thức bunhiacopxki dạng thông thường    ·         (a² + b²)(c² + d²) ≥ (ac + bd)²    ·         Bất đẳng thức này …

Read More »

chuyển đổi giữa độ và radian

congthuc.edu.vn nhắc lại cách chuyển đổi giữa radian và độ, radian và gradian, biểu đồ đổi đơn vị giữa độ và radian. Đây là một nội dung thuộc chương trình lượng giác lớp 11, giúp các em học sinh có thể thành thạo việc đổi giữa đơn vị độ sang …

Read More »