Môn Toán

Giải đáp những thắc mắc và đưa ra nhưng phương pháp cách làm hay về môn Toán học từ tiểu học đến THPT

Khái niệm véctơ

ảnh

congthuc.edu.vn giới thiệu định nghĩa, các tính chất cơ bản của vecto : Hai vecto cùng phương, cùng hướng; hai vecto bằng nhau và vecto không …. Lí thuyết Khái niệm vectơ Cho đoạn thẳng AB. Nếu ta chọn điểm A làm điểm đầu, điểm B làm điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A …

Read More »

Tam thức bậc hai

tam-thưc-bac-hai

congthuc.edu.vn giới thiệu về TAM THỨC BẬC HAI với các nội dung sau : 1. Định nghĩa, định lý về dấu tam thức bậc hai 2. Định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai 3. Các dạng bài tập với công thức cụ thể Chuyên đề: TAM THỨC …

Read More »