Home / Công thức Toán học / Giá trị lượng giác của một góc

Giá trị lượng giác của một góc

congthuc.edu.vn nhắc lại kiến thức giá trị lượng giác của một góc, dấu của các giá trị lượng giác

Loading...

Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt

Ta cần ghi nhớ giá trị lượng giác của các góc đặc biệt : 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150° và 180° (Các giá trị lượng giác này cũng có thể tìm thấy trong bảng số hoặc bằng máy tính bỏ túi).

Kết quả được cho trong bảng dưới đây.

góc đặc biệt

 

Dấu của các giá trị lượng giác

 

Chúng ta đã biết, các tỉ số lượng giác của một góc nhọn luôn dương. Tuy nhiên, điều đó sẽ không còn đúng cho trường hợp của góc tù. Tại sao lại như vậy?

Xét hình vẽ : Khi điểm M di chuyển trên nửa đường tròn thì dễ thấy rằng:

1

2

Từ đó, ta có bảng sau đây về dấu của các tỉ số lượng giác:

3

Như vậy, sin của góc tù luôn dương còn côsin, tang, côtang của góc tù luôn âm.

Loading...

Check Also

Đề thi AMC 8 năm 2018

Bạn đọc tham khảo đề thi AMC 8 tại đây Problem 16 Loading... Professor Chang has …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *