Home / Công thức Toán học / Định lí sin, Định lí côsin, Diện tích tam giác

Định lí sin, Định lí côsin, Diện tích tam giác

congthuc.edu.vn giới thiệu kiến thức hệ thức lượng trong tam giác : 

  1. Định lý sin

  2. Định lý côsin, Tính độ dài đường trung tuyến

  3. Công thức tính diện tích tam giác .

I. Định lý sin :

        Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, AB = c và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp, ta có :  

   1                                     Capture

II. Định lý côsin :

      Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, AB = c có :

2

        Hệ quả : hệ quả

II. Độ dài đường trung tuyến :

      Cho tam giác ABC với AB = c, BC = a, CA = b. Gọi ma, mb và mc lần lượt là đ dài các đường trung tuyến v t các đnh A, B và C . Ta có :

3tt

IV.  Công thức tính diện tích tam giác :

       Cho tam giác ABC vi AB = c, BC = a, CA = b. Kí hiệu ha, hb và hc  lần lượt là các đường cao vẽ từ A, B và C.

       Gi R và r ln lượt là bán kính đường tròn ngoi tiếp, ni tiếp và 5   là na chu vi tam giác đó.

Din tích S ca tam giác ABC được tính theo mt trong các công thc sau :

4

dien tii

Loading...

Check Also

13410743_1738631299753558_1385552763_o

Bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong đề thi thử Ams

Bài toán cực trị này đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng sử dụng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *