Home / Đề thi / Đề ôn thi số 1 vào lớp 6 năm 2018 môn toán

Đề ôn thi số 1 vào lớp 6 năm 2018 môn toán

Câu 1: Bạn Xuân mua sách Toán và Văn hết 61.500 đồng, bạn Hạ mua sách Toán và Văn hết 60.000 đồng. Biết mỗi quyển sách Toán giá 7.500 đồng, sách Văn giá 6.000 đồng và số sách Toán của bạn này bằng số sách Văn của bạn kia. Hỏi bạn Xuân mua bao nhiêu sách Toán và bao nhiêu sách Văn?

Bài giải

Loading...

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

 

Câu 2: Cho tam giác ABC có diện tích 160cm2, M là điểm chính giữa của cạnh AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = AC.  Tính diện tích tam giác AMN?

Bài giair

Loading...

Check Also

Đề thi thử HOMC 2019 khối 8

Bạn đọc tham khảo đề thi thử HOMC 2019 dưới đây. Given triangle ABC, AB …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *