Home / Đề thi / Đề thi tuyển sinh và đáp án vào lớp 10 chuyên Lý -ĐH khoa học tự nhiên

Đề thi tuyển sinh và đáp án vào lớp 10 chuyên Lý -ĐH khoa học tự nhiên

Bạn đọc tham khảo đề thi và đáp án chi tiết vào 10 chuyên lý-đại học khoa học tự nhiên.

Câu III (2,0 điểm). Người ta đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ. Nếu đặt vật tại A thì ảnh của vật là ảnh thật nằm tại A'. Nếu đặt vật tại B thì ảnh của vật là ảnh ảo và cao bằng ảnh tại A'. Các điểm A, B, A, B' đều nằm ở trên trục chính  của thấu kính, trong đó A và B cùng nằm phía trước của thấu kính.

Loading...

a) Ký hiệu O là quang tâm của thấu kính và F' là tiêu điểm sau của thấu kính. Chứng minh rằng: 2 A'O  A'A.A'F'

b) Người ta tìm thấy hình vẽ minh họa lại bài toán này trong vở ghi của một học sinh Chuyên Lý Tổng hợp, nhưng do để lâu ngày nên nét vẽ bị nhòe và nay chỉ còn thấy rõ ba điểm A, A' và B' (Hình 2).

Trình bày cách dùng thước và compa để xác định vị trí của các tiêu điểm và quang tâm O của thấu kính. Vẽ hình minh họa.

c) Trong bài toán này: AB' = 8cm, A'B' = 64cm. Tìm tiêu cự của thấu kính.

Loading...

Check Also

Đề thi chính thức vào chuyên toán TP HCM các năm từ 2016 đến 2018

Bạn đọc tham khảo 3 đề thi chuyên toán của TP HCM các năm 2016, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *