Home / Đề thi / Đề thi thử vào lớp 10 và đáp án môn toán trung tâm BDVH EDUFLY

Đề thi thử vào lớp 10 và đáp án môn toán trung tâm BDVH EDUFLY

Bạn đọc tham khảo đề thi thử vào 10 lần 4 môn toán tai trung tâm BDVH Edufy.

Đề thi có một số câu phân hóa tốt, đánh giá thực được kiến thức của học sinh

Loading...

Bài 2. (2đ) Hai tổ công nhân dự định làm 700 sản phẩm trong một tháng. Nhưng do tổ I làm vượt mức kế hoạch 15%, tổ II làm vượt mức kế hoạch 20% nên cả hai tổ đã làm vượt mức kế hoạch 120 sản phẩm. Tính số sản phẩm mà mỗi tổ dự định làm trong một tháng?

Loading...

Check Also

Đề ôn luyện toán IMC dành cho học sinh lớp 5

  Congthuc giới thiệu đến bạn đọc đề luyện tập IMC dành cho lớp 5. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *