Home / Đề thi / Đề thi thử vào lớp 10 và đáp án môn toán trung tâm BDVH EDUFLY

Đề thi thử vào lớp 10 và đáp án môn toán trung tâm BDVH EDUFLY

Bạn đọc tham khảo đề thi thử vào 10 lần 4 môn toán tai trung tâm BDVH Edufy.

Đề thi có một số câu phân hóa tốt, đánh giá thực được kiến thức của học sinh

Loading...

Bài 2. (2đ) Hai tổ công nhân dự định làm 700 sản phẩm trong một tháng. Nhưng do tổ I làm vượt mức kế hoạch 15%, tổ II làm vượt mức kế hoạch 20% nên cả hai tổ đã làm vượt mức kế hoạch 120 sản phẩm. Tính số sản phẩm mà mỗi tổ dự định làm trong một tháng?

Loading...

Check Also

Đề toán và văn thi vào 10 Hà Nội năm học 2017-2018

Công thức up đề thi vào 10 Hà Nội môn Toán và Văn năm 2018. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *