Home / Đề thi / Đề thi thử và đáp án chi tiết môn toán vào lớp 10 lần 3 tại trung tâm BDVH Edufly

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn toán vào lớp 10 lần 3 tại trung tâm BDVH Edufly

Đây là đề thi và đáp án chi tiết môn toán vào lớp 10 TTBDVH EDUFLY.

Bài 2 (2.0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Loading...

Hai bến sông A và B cách nhau 240km. Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến địa điểm C nằm chính giữa hai bến A và B, cùng lúc đó một ca nô ngược dòng từ B đến C. Ca nô từ A đến C trước ca nô đi từ B đến C một giờ. Tìm vận tốc của dòng nước biết vận tốc thực của hai ca nô bằng nhau và bằng 27km/h.

Full đề, đáp án đầy đủ tại link dưới đây.

Loading...

Check Also

Đề toán và văn thi vào 10 Hà Nội năm học 2017-2018

Công thức up đề thi vào 10 Hà Nội môn Toán và Văn năm 2018. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *