Home / Đề thi / Đề thi thử và đáp án chi tiết môn toán vào lớp 10 lần 3 tại trung tâm BDVH Edufly

Đề thi thử và đáp án chi tiết môn toán vào lớp 10 lần 3 tại trung tâm BDVH Edufly

Đây là đề thi và đáp án chi tiết môn toán vào lớp 10 TTBDVH EDUFLY.

Bài 2 (2.0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Loading...

Hai bến sông A và B cách nhau 240km. Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến địa điểm C nằm chính giữa hai bến A và B, cùng lúc đó một ca nô ngược dòng từ B đến C. Ca nô từ A đến C trước ca nô đi từ B đến C một giờ. Tìm vận tốc của dòng nước biết vận tốc thực của hai ca nô bằng nhau và bằng 27km/h.

Full đề, đáp án đầy đủ tại link dưới đây.

Loading...

Check Also

Đề thi chính thức vào chuyên toán TP HCM các năm từ 2016 đến 2018

Bạn đọc tham khảo 3 đề thi chuyên toán của TP HCM các năm 2016, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *