Home / Đề thi / Đề thi thử HOMC 2019 khối 8

Đề thi thử HOMC 2019 khối 8

Bạn đọc tham khảo đề thi thử HOMC 2019 dưới đây.

Given triangle ABC, AB = 8, BC = 7, CA = 6. Extend BC to P such that triangle PAB similitary triangle PCA then the length of PC is

Loading...

A. 7;            B.8;                 C.9;                 D. 10;                   E. 11.

Loading...

Check Also

Đề thi học kì 1 và đáp án toán 9 quận Hoàn Kiếm Hà Nội năm 2018

Bạn đọc, thầy cô, tham khảo đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 9 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *