Home / Công thức Toán học / Toán Tiểu học / Đề thi SASMO và đáp án năm 2015 dành cho học sinh lớp 3

Đề thi SASMO và đáp án năm 2015 dành cho học sinh lớp 3

Bạn đọc tham khảo đề thi Sasmo và đáp án chi tiết dành cho học sinh lớp 3.

Đề với cấu trúc 25 cầu trong đó có 15 câu trắc nghiệm (Multi -choice) và 10 câu điền khuyết (fill in the blank)

Loading...

trải dài ở các nội dung số học, hình học, toán tư duy….

Loading...

Check Also

Toán học sinh giỏi lớp 2

Bài 30: a) Tìm một số, biết tổng của số đó với 45 bằng số …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *