Home / Môn khoa học tự nhiên / Hoá Học / Đề thi môn khoa học tự nhiên (Lý, Hoá, Sinh) ôn thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi môn khoa học tự nhiên (Lý, Hoá, Sinh) ôn thi THPT Quốc gia 2017

Câu 34: Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình, nhận  định nào sau  đây không đúng?

A. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

Loading...

B. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường.

C. Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một kiểu gen.

D. Kiểu hình của cơ thể chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường.

Câu 35: Khi nói về hoán vị gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Hoán vị gen làm tăng biến dị tổ hợp.

B. Ở tất cả các loài sinh vật, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái mà không xảy ra ở giới đực.

C. Tần số hoán vị gen phản ánh khoảng cách tương đối giữa các gen trên nhiễm sắc thể.

D. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.

Câu 36: Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng

A. di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết.

B. sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.

C. luôn tương tác với nhau cùng quy định một tính trạng.

D. luôn có số lượng, thành phần và trật tự các nuclêôtit giống nhau.

Loading...

Check Also

Công thức Vật lý 11 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Congthuc.edu.vn sưu tầm cho bạn đọc bộ tài liệu công thức vật lý 11 ôn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *