Home / Công thức Toán học / Đề ôn thi học sinh giỏi toán lớp 1

Đề ôn thi học sinh giỏi toán lớp 1

Bài 3: Pasty có một số hạt. bạn ấy cho em gái 10 hạt. Sau đó cho bạn thân của mình 8 hạt nữa. Pasty còn lại 7 hạt. Hỏi lúc đầu bạn ý có bao nhiêu hạt?

Bài 4: Elsa có 20 quả dâu tây. Elsa cho em gái 12 quả. Sau đó Elsa được mẹ cho thêm 5 quả nữa. Hỏi bây giờ Elsa có bao nhiêu quả dâu tây?

Loading...

Bài 5: Tính nhanh các phép tính sau

a. 17 + 15 +13 -7 -5- 3 =?

b. 15+24+25+26=?

Bài 6: Tìm số còn thiếu trong các dãy số có quy luật sau

Loading...

Check Also

Tổng hợp công thức toán THCS và THPT

Đây là file tài liệu tổng hợp tất cả các công thức toán học THCS …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *