Home / Đề thi / Đề thi học kì và đáp án chi tiết môn toán 7 năm 2017-2018 của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Đề thi học kì và đáp án chi tiết môn toán 7 năm 2017-2018 của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Bạn đọc tham khảo đề, đáp án chi tiết, toán học kỳ 1 lớp 7 của trường chuyên Amsterdam -HN tại đây.

Bài 3 (1,5 điểm)

Loading...

Có ba máy bơm cùng bơm nước vào ba bể có thể tích bằng nhau (lúc đầu các bể đều không có nước). Mỗi giờ máy thứ nhất, máy thứ hai, máy thứ ba bơm được lần lượt là 6m3,  10m3,  9m3. Thời gian bơm đầy bể của máy thứ hai ít hơn máy thứ nhất là 2 giờ. Tính thời gian của từng máy để bơm đầy bể.

Loading...

Check Also

Đề thi thử HOMC 2019 khối 8

Bạn đọc tham khảo đề thi thử HOMC 2019 dưới đây. Given triangle ABC, AB …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *