Home / Đề thi / Đề thi chính thức vào chuyên toán TP HCM các năm từ 2016 đến 2018

Đề thi chính thức vào chuyên toán TP HCM các năm từ 2016 đến 2018

Bạn đọc tham khảo 3 đề thi chuyên toán của TP HCM các năm 2016, 2017 và 2018

Đề thi có cấu trúc khá giống với đề thi của HN tuy nhiên cũng có 1 số điểm khác biệt nhatas định.

Loading...

Các bài toán vẫn chưa gắn yếu tố thực tế vào.

Loading...

Check Also

Đề thi thử HOMC 2019 khối 8

Bạn đọc tham khảo đề thi thử HOMC 2019 dưới đây. Given triangle ABC, AB …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *