Home / Đề thi / Đề luyện thi THPT Quốc gia môn toán 2017 và đáp án chi tiết

Đề luyện thi THPT Quốc gia môn toán 2017 và đáp án chi tiết

 Công thức sưu tầm đề thi THPT Quốc gia được chia sẻ trên mạng file word đề đáp án chi tiết kèm theo để các emm học sinh 12 thử sức nhé.

Đề luyện số 1:

Loading...

Câu 21: Ông Bách thanh toán tiền mua xe bằng các kỳ khoản năm: 5.000.000 đồng, 6.000.000 đồng, 10.000.000 đồng và 20.000.000 đồng. Kỳ khoản đầu thanh toán 1 năm sau ngày mua. Với lãi suất áp dụng là 8%. Hỏi giá trị chiếc xe ông Bách mua là bao nhiêu ?

     A. 32.412.582 đồng      B. 35.412.582 đồng      C. 33.412.582 đồng                D. 34.412.582 đồng

Câu 41: Cho hình đa diện đều loại (4; 3). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

     A. Hình đa diện đều loại (4; 3) là hình lập phương.

     B. Hình đa diện đều loại (4; 3) là hình hộp chữ nhật.

     C. Hình đa diện đều loại (4; 3) thì mỗi mặt của hình đa diện là một tứ giác.

     D. Hình đa diện đều loại (4; 3) là hình tứ diện đều.

Đề luyện số 2:

Loading...

Check Also

Đề học kỳ 1 toán lớp 7 và đáp án chi tiết

Câu 3. Trên mặt phẳng tọa độ  cho đồ thị hàm số: y =ax   với …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *