Home / Đề thi / Đề học kỳ 1 toán lớp 7 và đáp án chi tiết

Đề học kỳ 1 toán lớp 7 và đáp án chi tiết

Câu 3.

  1. Trên mặt phẳng tọa độ  cho đồ thị hàm số: y =ax   với a khác 0 đi qua điểm A (-3; 2).

a. Xác công thức hàm số trên và vẽ đồ thị hàm số.

Loading...

b. Trong các điểm  B(3; -2) và C(1; 4) điểm nào thuộc đồ thị hàm số đã cho ở câu (a)?

2. Số tiền trả cho ba người đánh máy một bản thảo là 410000 VNĐ. Người thứ nhất làm việc trong 16 giờ mỗi giờ đánh được 3 trang, người thứ hai trong 12 giờ, mỗi giờ đánh được 5 trang, người thứ ba trong 14 giờ, mỗi giời đánh được 4 trang. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu đồng?

Loading...

Check Also

Đề thi và đáp án vào lớp 10 môn toán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Thành phố HCM vừa tổ chức thành công kỳ thi vào lớp 10 năm 2018. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *