Home / Công thức Toán học / Toán Tiểu học / Dấu hiệu chia hết cho các số quen thuộc

Dấu hiệu chia hết cho các số quen thuộc

Để làm bài toán về tính chia hết, tìm chữ số tận cùng trong số học, các dấu hiệu cơ bản để nhận biết một số chia hết cho bao nhiêu là rất quan trọng. Bảng công thức dưới đây giúp các em học sinh lớp 6 có thẻ nhận biết được các dấu hiêu chia hết cho các số khá đầy đủ và hiệu quả.

Các dấu hiệu chia hết từ 2 đến 20 được phân loại cụ thể.

Loading...

Bạn đọc đón xem một vài dấu hiệu chia hết tại đây

1

Loading...

Check Also

Từ điển toán học

Công thức sưu tầm bộ thuật ngữ toán học rất hữu ích cho các thầy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *