Home / Môn khoa học tự nhiên / Công thức về cơ chế tự nhân đôi của ADN

Công thức về cơ chế tự nhân đôi của ADN

Các công thức về tính số nucleotit tự do, số nu cần dùng, số liên kết Hidro, hoá trị Đ-P được hình thành hoặc bị phá vỡ trong quá trình tự nhân đôi của ADN. Hệ thống công thức được trình bầy chi tiết, đầy đủ nhằm giúp các em học sinh có thể tra cứu dễ dàng cho việc làm bài tập.

Các em học sinh tham khảo hệ thống công thức tại đây.

Loading...

Screen Shot 2015-10-02 at 11.12.22 AM

Screen Shot 2015-10-02 at 11.13.53 AM

Screen Shot 2015-10-02 at 11.14.37 AM

Loading...

Check Also

Công thức vật lý lớp 11 về điện từ trường và Quang học

1. TỪ HÓA + Các chất khi đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *