Home / Môn khoa học tự nhiên / Công thức về ánh sáng trong vật lý 12

Công thức về ánh sáng trong vật lý 12

Sơ đồ tư duy này tổng hợp các công thức liên quan về cơ lượng tử và ánh sáng.

Cách trình bày trong sơ đồ tư duy này là cực kì chi tiết và cụ thể.

Loading...

Bạn đọc có thể năms bắt toàn bộ kiến thức về lý thuyết ánh sách, những vấn đề quan trọng nhất trong sơ đồ này.

từ quang phổ vạch, quang phổ hấp thụ, đến các khoảng vân sáng vân tối, bước sóng, khoảng cach giữa 2 vân sáng, 2 vân tối….

vat ly 12

Loading...

Check Also

Công thức vật lý lớp 11 về điện từ trường và Quang học

1. TỪ HÓA + Các chất khi đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *