Home / Công thức Toán học / Toán THPT (page 5)

Toán THPT

Tổng hợp đầy đủ các thông thức toán học THPT từ cơ bản đến nâng cao giúp các em dễ dàng hệ thống lại kiên thức

Khái niệm véctơ

congthuc.edu.vn giới thiệu định nghĩa, các tính chất cơ bản của vecto : Hai vecto cùng phương, cùng hướng; hai vecto bằng nhau và vecto không …. Loading... Lí thuyết Khái niệm vectơ Cho đoạn thẳng AB. Nếu ta chọn điểm A làm điểm đầu, điểm B làm điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ …

Read More »

Tam thức bậc hai

tam-thưc-bac-hai

congthuc.edu.vn giới thiệu về TAM THỨC BẬC HAI với các nội dung sau : 1. Định nghĩa, định lý về dấu tam thức bậc hai 2. Định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai 3. Các dạng bài tập với công thức cụ thể Chuyên đề: TAM THỨC …

Read More »

khái niệm bất đẳng thức, bất đẳng thức hệ quả và bất đẳng thức tương đương

bat-dang-thuc

Trong chương 3 của đại số 10, học sinh sẽ được học các khái niệm và tính chất cơ bản của bất đẳng thức và bất phương trình. Dưới đây congthuc.edu.vnsẽ tóm tắt lại các tính chất cơ bản này: Bất đẳng thức Trong toán học, một bất đẳng thức là một phát …

Read More »

Bất đẳng thức Bunhiacopxki

bat-dang-thuc

congthuc.edu.vn giới thiệu bất đẳng thức Bunhiacopxki : 1. Bất đẳng thức Bunhacopxki dạng thông thường 2. Bất đẳng thức Bunhiacopxki cho hai bộ số   Bất đẳng thức bunhiacopxki dạng thông thường    ·         (a² + b²)(c² + d²) ≥ (ac + bd)²    ·         Bất đẳng thức này …

Read More »