Home / Công thức Toán học / Toán THCS (page 2)

Toán THCS

Tổng hợp đầy đủ các thông thức toán học THCS từ cơ bản đến nâng cao giúp các em dễ dàng hệ thống lại kiên thức

Chuẩn kiến thức bậc THCS

Đây là một file trình bày một số chuẩn kiến thức bậc THCS dành cho việc dạy và học. I. Giới thiệu chung về chuẩn 1. Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí (gọi chung là yêu cầu) tuân thủ những nguyên tắc nhất định, được dùng để làm thước …

Read More »

Công thức căn bậc hai, hằng đẳng thức đáng nhớ và giải biện luận phương trình, hệ phương trình bậc nhất

Để giúp các em học sinh lớp 8, lớp 9 có thể tiện tra cứu về các công thức liên quan đên căn bậc hai, tính chất của căn bậc hai, các hàng đẳng thức đáng nhớ, congthuc.edu.vn sưu tầm bảng công thức căn bậc hai, hàng đẳng thức đáng …

Read More »